Om onze donateurs zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bewaren wij bepaalde persoonsgegevens. Stichting Oud Woudenberg hecht grote waarde aan ieders privacy en gaat dan ook uiterst zorgvuldig om met gegevens die u met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld. Wij delen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met derden.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

  •  Naam, adres, postcode en woonplaats
  •  Telefoonnummer
  •  E-mailadres
  •  Geslacht
  •  Geboortedatum

Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig?
Wij hebben deze informatie nodig voor het bijhouden van onze donateursadministratie en de verzending van ons tijdschrift “Oud Woudenberg”, maar ook om onze donateurs op de hoogte te brengen van het laatste nieuws en activiteiten van onze stichting – bijvoorbeeld door middel van e-mails of (digitale) nieuwsbrieven, alsmede om de donateurs jaarlijks een verzoek te sturen om hun donatie te doen.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u donateur bent van de onze stichting. Als u uw donateurschap opzegt bewaren wij uw NAW-gegevens, tenzij u aangeeft dat die gewist moeten worden. Wij gebruiken uw gegevens dan nog uitsluitend om u als voormalige donateur te informeren over éénmalige grootschalige evenementen en jubileumbijeenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als donateur van Stichting Oud Woudenberg?
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw toestemming, dan wel ter uitvoering van uw donateurschap. Daarnaast heeft u nog een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. We leggen hier in het kort uit wat die rechten inhouden:

  • Recht op informatie en inzage: u kunt te allen tijde opvragen welke gegevens we van u hebben verwerkt en waar we deze voor gebruiken.
  • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout is gemaakt of u bent verhuisd, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren.
  • Recht op ‘vergetelheid’: zodra we geen wederzijdse verplichtingen (meer) hebben, kunt u vragen of wij zo snel mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen.
  • Recht van bezwaar: wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft of als u een verzoek heeft in verband met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het bestuur
via: