De Klapperman 1983
Doopvont – Van moeras tot cultuurgrond – enkele bodemvondsten – een schoolfoto uit 1930 – De bodebus
De Klapperman januari 1985
100 jaar Hotel Schimmel
De Klapperman mei 1985
Gerechts- en gemeentehuizen in Woudenberg
De Klapperman 1986
De trom – Allen landbouwers en daggelders (toestand ca. 1824) – De Koepel van Stoop
De Klapperman 1987
Roomboterfabriek “De Vooruitgang” 1897-1940 deel 1
De Klapperman 1988
Roomboterfabriek “De Vooruitgang” 1940-1962 deel 2
De Klapperman 1989
Roomboterfabriek “De Vooruitgang” 1962-1986 deel 3
De Klapperman 1993
Woudenberg beschreven door A.J. van der Aa (ca. 1850) – De inventarisatie van de archieven van de gerechten Woudenberg en Gerrestein in 1891 – Paepsche stoutigheden op Voskuyl en Gerestein (ca. 1580-1680)
De Klapperman 1994
Het goed Egdom
De Klapperman 1995
100 jaar bakkerij Beszelsen/Schimmel
De Klapperman 1998
100 jaar Harmoniegezelschap ‘Fidelio’
De Klapperman 2000
De Bataafs-Franse tijd (1781-1815)
De Klapperman 2004
Schapen en schaapskooien
De Klapperman 2006
Een historisch-geografische blik rond Quatre Bras en de Veenkampen
De Klapperman 2008
Geografie van Woudenberg in historisch perspectief
De Klapperman 2010
Bestuurders van Woudenberg tussen 1739 en 1852
De Klapperman 2012
Boerderij De Lagemaat
De Klapperman 2014
Watergangen in Woudenberg rond de dorpskern vanaf de 12e eeuw
De Klapperman 2016
Het ontstaan van Woudenberg
en
De Reformatie in Woudenberg
door drs. P.B. Koekkoek
De Klapperman 2018
Agrarische ontwikkelingen in Woudenberg sinds 1900
De Klapperman 2022
Boerderijen in Woudenberg van de middeleeuwen tot 1832