Een greep uit onze vaste activiteiten:

  • Verzamelen van foto’s, boeken en voorwerpen met betrekking tot de geschiedenis van Woudenberg.
  • Vaste en wisselende tentoonstellingen in de Oudheidkamer
  • Tijdens de historische avonden komen interessante onderwerpen aan de orde.
  • Het jaarlijkse uitstapje gaat naar plaatsen met historische waarde.
  • Vier keer per jaar verschijnt het blad Oud Woudenberg met historische artikelen en actuele mededelingen.
  • Op gezette tijden verschijnt de kleuren uitgave De Klapperman met daarin een uitgediept historisch thema.
  • Bijzonderheden over activiteiten vindt u op de website onder Agenda.