Voorintekening boek Ody Honders bijna gesloten

Beste lezer,
 
De periode waarin tegen een speciale prijs kan worden ingetekend op het nieuwe boek van Ody Honders, is bijna voorbij. Daarom hierbij nog een reminder voor diegenen die nog niet van het speciale aanbod gebruik hebben gemaakt.Hierboven alvast de omslag van het boek. De opmaak van het eerste hoofdstuk hebben wij ook al gezien en dat ziet er bijzonder fraai uit!

Vanaf 2012 draagt Ot Beigelsteijn (pseudoniem voor Ody Honders) in verschillende publicaties bij aan het vastleggen van de historie van Woudenberg. Zo zijn er van zijn hand al meerdere artikelen verschenen in De Woudenberger, waarbij één locatie onder de loep wordt genomen. Vanuit dat thema weet hij dan een keur aan informatie aan de lezer te verschaffen. Zo ook met de artikelenreeks over huize Laanzicht en Nieuwoord en hun bewoners. In de periode van juni 2018 tot en met september 2020 heeft deze reeks wekelijks in De Woudenberger gestaan. Dat komt dus neer op ruim 115 bijdragen!. Aan het schrijven van die stukken is veel zoekwerk vooraf gegaan en zijn vele gesprekken gevoerd.

Dat alles heeft een schat aan informatie opgeleverd en toont vervolgens waar Ot sterk in is; door de gedetailleerd over bijvoorbeeld de inrichting van een kamer van Laanzicht kijkt de lezer als het ware mee over de schouder van Ot. Door zijn beeldende taal krijgt de lezer het idee daadwerkelijk in die kamer te staan en terug te zijn gegaan naar de jaren rond de eeuwwisseling van 1900. Door uitstapjes over de tabaksteelt, de betekenis daarvan voor Woudenberg en de verschillende methodes waarop tabak werd gebruikt, krijgt men een keur aan informatie over zaken die niet snel een geschiedenisboek of historische beschrijving zullen halen. Dat maakt deze beschrijvingen tot een compleet en boeiend tijdsbeeld. 
 
Op basis van voorintekening en vooruitbetaling is het boek tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar. Die gereduceerde prijs bedraag € 25,–. Na de voorinschrijving zal het boek voor € 35,– verkrijgbaar zijn bij onder andere Oud Woudenberg, Historische Kring Leusden en Van Lunteren Boek en Buro.

Voorintekening op de uitgave is mogelijk tot en met 30 september 2022 via de website van Oud Woudenberg of door middel van het formulier in het mededelingenblad. Dat formulier kan worden ingeleverd in het Cultuurhuis in Woudenberg; verzonden worden aan Postbus 2, 3930 EA in Woudenberg of in de bus worden gedaan op Ekris 2 in Woudenberg.
 

Opgeven voor donateursuitje nog steeds mogelijk 

In de vorige nieuwsbrief werd het donateursuitstapje al genoemd. Aanmelden is nog altijd mogelijk!

Dit jaar hopen we weer een uitje met onze donateurs te organiseren.
U bent zaterdag 15 oktober 2022 om 14.00 uur van harte welkom bij de Brandweer, Europaweg 4 in Woudenberg.De ontvangst is om 14.00 uur met een kopje koffie waarna Postcommandant René Mulder en zijn collega’s ons vertellen over het verleden en heden van onze brandweer en laten ze ons de auto’s en het materiaal zien waarmee wordt gewerkt.

Deelname aan het bezoek is gratis.

In verband met het maximum aantal bezoekers is het noodzakelijk dat u zich van tevoren opgeeft bij:
Dick Veldhuizen:       telefoonnummer: of  email: 

Let op: u kunt de brandweerkazerne alleen bereiken via de Europaweg en niet via de Rondweg.
We zien u graag 15 oktober bij de brandweer.
 

Lezing Henk van Woudenberg in de Huiskamer van het Cultuurhuis In het kader van de historische kijkcafé’s in het Cultuurhuis in Woudenberg, zal door Henk van Woudenberg op woensdag 28 september en donderdag 29 september een lezing verzorgd worden.
 
Rustige buurt dat Voskuilen. Gebeurt niet zoveel. O nee? Kom dan naar de bijeenkomst van Oud Woudenberg. Daar vertelt Henk van Woudenberg over het ontstaan, de ontwikkeling en veel verhalen over de buurt en de bewoners. Laat je meenemen door de tijd heen en sta stil bij wat de mensen hebben beleefd. Goede en slechte tijden, voor- en tegenspoed, overstroming en zelfs een moord. Rustige buurt dat Voskuilen? Vergeet het maar!
 
Henk van Woudenberg zal de toehoorders een boeiende schets geven van de buurtschap en het bijwonen van de lezingen wordt dan ook van harte aanbevolen.

Het belooft, zoals altijd, gezellig en interactief te worden. Datum en tijd: Woensdag 28 september om 15.00 uur, donderdag 29 september om 20.00 uur. Toegang: vrije gift.

Wilt u zeker zijn van een plek, meldt u dan aan via:
Locatie: Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 Woudenberg. www.cultuurhuiswoudenberg.nl.