Op dinsdag 18 april en donderdag 20 april organiseert Stichting Oud Woudenberg weer een historisch kijkcafé. Jansje heeft zich dit keer – met ondersteuning van Dirk – ingelezen in (de historie van) een aantal verenigingen in Woudenberg. Woudenberg kent en kende een groot aantal verenigingen, waarvan sommige al meer dan 100 jaar oud zijn.

Waarom zijn deze verenigingen opgericht? Hoe past dat in het toenmalige tijdsbeeld? Op deze bijeenkomsten zullen vijf verenigingen aan bod komen. Te weten: Longa, Wandelsportvereniging, Vogelvereniging, Voetbalvereniging en Tennisvereniging. Het is ondoenlijk om alle verenigingen in Woudenberg aan bod te laten komen. Maar, wat in het vat zit verzuurd niet, dus wellicht dat in de toekomst ook andere verenigingen de revue zullen passeren. Dat zou ook mooi kunnen in samenwerking met die verenigingen.

Praktische informatie:

Plaats:                  Huiskamer van het Cultuurhuis in Woudenberg, Dorpsstraat 40

Tijdstip:               dinsdag 18 april om 15.00 uur, zaal open om 14.30 uur

Donderdag 20 april om 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur Graag vooraf opgeven bij de balie van het Cultuurhuis of via . Bij opgave via de mail graag aantal personen en datum vermelden.