Het had zo mooi kunnen zijn: 75 jaar na de bevrijding stilstaan bij die ingrijpende gebeurtenis. Maar een andere ingrijpende gebeurtenis gooide roet in het eten. Er was door de medewerkers veel tijd en energie gestoken in een programma om hier op verschillende terreinen bij stil te staan. De uitrol van dat programma kon dus geen doorgang vinden. Wij hopen dat we in het voorjaar van 2021 alsnog dit programma ten uitvoer kunnen brengen.