Vanwege gezondheidsredenen moet Johan de Kruijff stoppen als voorzitter van Stichting Oud Woudenberg. Vorig jaar, in het begin van de coronatijd, is hij langdurig ziek geweest en heeft hij daarna veel tijd nodig gehad om te herstellen.

Kortgeleden werd het bestuur van Stichting Oud Woudenberg geconfronteerd met bezuinigingsvoorstellen vanuit de gemeente. De combinatie van herstart van activiteiten na corona en de bezuinigingsperikelen waren voor Johan een brug te ver.

Het bestuur van Stichting Oud Woudenberg neemt binnenkort afscheid van Johan als voorzitter. Die functie bekleedde hij meer dan tien jaar. Oud Woudenberg is Johan veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange gedreven inzet.

Gelukkig wil Johan, voor zover zijn gezondheid dit toelaat, als vrijwilliger betrokken blijven bij de organisatie die zich ten doel stelt het verleden van Woudenberg vast te leggen en met  tentoonstellingen, boeken en informatievoorziening uit te dragen.

Vicevoorzitter van de Stichting Oud Woudenberg Dick Veldhuizen neemt de honneurs waar tot een opvolger is benoemd.