Vanwege de coronamaatregelen hebben we al twee jaar lang geen historische avond kunnen organiseren. Maar gelukkig komt daar verandering in!

Op donderdag 21 april 2022 zal een historische avond in De Voorhof aan de Nico Bergsteijnweg 139 in Woudenberg worden georganiseerd. De aanvang is 20.00 uur en u bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie of thee. De toegang is vrij, een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

De avond zal twee belangrijke thema’s hebben die met elkaar verbonden zijn.

Voor de pauze gaat Ody Honders in gesprek met mevrouw P. Broekhuizen uit Zeist en de heer W. Zech uit Putten over Bab Zech. Albertus (Bab) Zech, geboren 9 april 1924, woonde met zijn ouders aan de Stationsweg 149 in Woudenberg. Op 19 juni 1943 vertrok hij – na een oproep – met een aantal leeftijdgenoten uit Woudenberg naar Duitsland. Daar werden zij tewerkgesteld op boerderijen. Hij heeft de bevrijding door de Russen meegemaakt, maar is tijdens de omzwervingen om vanuit Duitsland weer naar Nederland te komen ernstig ziek geworden en op een onbekende plek op 10 maart 1945 overleden.

Na de pauze zal Johan de Kruijff het nieuwe boek Afgegrendeld presenteren. Het boek Afgegrendeld, over spergebied Den Treek in oorlogstijd, is geschreven door Johan de Kruijff, Ronald Polak en Harry Ruijs. Het boek bevat een aantal hoofdstukken met feitelijkheden die in de oorlogsjaren in het beschreven gebied hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn in het boek dagboekfragmenten opgenomen en maken ruim 50 interviews met ooggetuigen onderdeel uit van het werk. Dit alles is gerealiseerd na een onderzoek dat ruim 12 jaar heeft geduurd en waar Johan een zeer actieve rol in heeft gespeeld en ook de aanzet voor heeft gegeven. Op deze avond is het boek ook te koop.

Wij hopen u te mogen begroeten op deze avond.