WOUDENBERG – Volgend jaar 31 oktober 2017 is het zover. Vijfhonderd jaar geleden werd de basis gelegd voor het protestantse christendom dat zich afzette tegen ‘paapse misstanden’ en daarna de wereld veroverd. Kerkhistoricus dominee Pieter Koekkoek neemt er op 26 oktober aanstaande alvast een voorproefje op. Ieder jaar wordt de Reformatie in brede kring op 31 oktober herdacht. Dat zal ook in 2016 zo zijn. Om te herinneren aan de dag dat wij Nederlanders voor een deel Nederduits-Gereformeerd werden. Ook in Woudenberg, alleen dat duurde wat langer.

Op 26 oktober 2016 zal ds. Pieter Koekkoek op de Historische Avond van stichting Oud Woudenberg een lezing geven over de geboorte van de kern van Woudenberg en hoe de Reformatie zich in Woudenberg heeft ontwikkeld. Twee bijzondere verhalen op zich. Want het ging niet op rolletjes. Het was in 1241, na het gereedkomen van het ‘bergje’ van Woudenberg in de Voorstraat. Een opgehoogd gedeelte, ontstaan door het graven van grachten parallel aan de Voorstraat vanaf de Vondellaan (zoals die anno 2016 heet) tot aan de Maarsbergseweg en van de Burgwal tot aan de Geeresteinselaan, stond garant voor droge voeten.

Na de vooraankondigingen van enige tijd geleden kijken velen nieuwsgierig uit naar wat er in de tijd van Philips van Rijningen en later in de 16e en 17e eeuw passeerde om de kerk van Woudenberg op protestantse orde te krijgen. Pieter Koekkoek heeft er jarenlang onderzoek naar gedaan en zijn bevindingen te boek gesteld in De Klapperman, een uitgave van stichting Oud Woudenberg. De vele uren die hij in de bibliotheek van de Oudheidkamer en in kerkelijke archieven elders heeft doorgebracht hebben zich vertaald in een helder stuk geschiedschrijving die de lezer begeestert om dit boekje zonder onderbreking uit te lezen. Het eerste exemplaar wordt op de avond van de lezing gepresenteerd.

De Klapperman van oktober 2016 bestaat uit twee afzonderlijke delen. Het eerste deel verhaalt over het ontstaan van de kern van het dorp Woudenberg. Ook daarnaar heeft Pieter Koekkoek jarenlang onderzoek gepleegd in samenwerking met bodemdeskundige Derk Eilander. Het tweede en grootste deel betreft de Reformatie. Deze volgorde wordt ook op de Historische Avond gehandhaafd. Voor de pauze de uitkomst van het onderzoek naar het ontstaan van de dorpskern, na de pauze het boeiende relaas over de Reformatie met onder andere een schoolmeester die dominee dacht te worden.

Een avond voor weetgrage mensen op 26 oktober om 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum van de Protestantse Gemeente De Voorhof. De zaal is open om 19.30 uur. Alle belangstellenden worden ontvangen met een gratis kopje koffie/thee voorzien van een Steenbeigel.

Aan het einde van de avond is er gelegenheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage voor de onkosten van de avond. Donateurs van stichting Oud Woudenberg krijgen de Klapperman na de Historische Avond gratis thuisbezorgd. Niet-donateurs kunnen de Klapperman op de avond van presentatie of daarna aanschaffen voor € 10,- per stuk.