Lezing Landgoed Lambalgen

Op 15 november 2023 zal in zalencentrum De Camp in Woudenberg een lezing worden gegeven door Joan Patijn en Henk van Woudenberg over het landgoed. Dat alles in het kader van de bekende Historische avonden van Stichting Oud Woudenberg.

De aanvang van de avond is om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, maar er zal – zoals gebruikelijk – een ton bij de uitgang staan. Een vrije gift wordt – mede ter dekking van de uitgaven – bijzonder op prijs gesteld.

De avond zal in twee delen uiteenvallen. Allereerst zullen de aanwezigen door Henk van Woudenberg meegenomen worden in het verhaal rond het ontstaan en de historie van boerderij Groot Lambalgen. Vervolgens komt de verplaatsing van de boerderij en de fase van de bouw van het landhuis aan bod. Wie waren de eigenaren van het landhuis en van Groot Lambalgen, wat weten wij van hen?

In de tijd worden de toehoorders dan meegenomen tot 1882, het moment waarop het landgoed wordt verkocht aan Herman Royaards. Vanaf dat moment maakt het landgoed deel uit van landgoed Scherpenzeel.

Vervolgens neemt Joan Patijn het stokje over waarbij zij uitleg zal geven over de familie Royaards en hun nakomelingen in relatie tot Lambalgen. Daarbij zullen ook wetenswaardigheden over het landhuis aan de orde komen. We worden meegenomen naar De Proeftuin. Jonkheer Van Citters, eigenaar van de grond en ook van landgoed Lambalgen, stelt tegen gunstige voorwaarden één hectare voor de aanleg van een proeftuin beschikbaar. Hij laat op zijn kosten de grond diep omspitten en voor de afwatering sloten graven. Ook zorgt Van Citters voor de afrastering rond de proeftuin. De tuin ligt op Woudenbergs grondgebied aan de zuidkant van de Stationsweg. Het doel van proeftuinen is de tuinbouw te stimuleren en de teelt van gewassen te ‘beproeven’.

De positie ten opzichte van de Grebbelinie zal aan bod komen. Zeker zal ook in worden gegaan op de brand die in 1953 het landhuis verwoestte. En op de vraag hoe het de tijd daarna met landgoed Lambalgen is gegaan en waar men op dit moment staat.

Het belooft een interessante avond te worden waarbij we veel zaken te weten zullen komen over dit landgoed op de grens van Woudenberg en Scherpenzeel.

Datum:            15 november 2023
Plaats:             De Camp, Bosrand 15 – 17, 3931 AP Woudenberg
Tijd:                 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Expositie Landgoed Lambalgen

In het najaar van 2023 staat het landgoed Lambalgen, aan de oostrand van Woudenberg in de schijnwerpers. Landgoed Lambalgen is een eeuwenoude plek in de vallei. Vanuit een boerderij ontwikkelde zich een buitenplaats. Deze was lang in bezit van Utrechtse families met een band met Woudenberg.
Eind 19e eeuw werd Lambalgen onderdeel van landgoed Scherpenzeel. In 1953 werd het huis Lambalgen door brand verwoest en niet meer opgebouwd.

Op uitnodiging van de familie Patijn en in samenwerking met Stichting Oud Woudenberg vindt een reeks activiteiten plaats waarbij het landgoed centraal staat.

Op zaterdag 4 november 2023 zal in de Oudheidkamer van Stichting Oud Woudenberg in het Cultuurhuis in Woudenberg de officiële opening voor genodigden plaatsvinden van een tentoonstelling met voorwerpen over het landgoed. De tentoonstelling is vervolgens vanaf 6 november 2023 tijdens de openingsuren van de Oudheidkamer (Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 in Woudenberg) te bezoeken tot 2 maart 2024.