Landgoed Lambalgen in de schijnwerper

Landgoed Lambalgen is een eeuwenoude plek in de vallei. Vanuit een boerderij ontwikkelde zich een buitenplaats. Deze was lang in bezit van Utrechtse families met een band met Woudenberg.
Eind 19e eeuw werd Lambalgen onderdeel van landgoed Scherpenzeel. In 1953 werd het huis Lambalgen door brand verwoest en niet meer opgebouwd.

Op uitnodiging van de familie Patijn en in samenwerking met Stichting Oud Woudenberg is het mogelijk om een wandeling onder leiding van een gids over het landgoed te maken. Dit alles staat in het kader van een reeks activiteiten waarbij het landgoed centraal staat.
De wandeling zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 7 oktober 2023. Opgave vooraf is noodzakelijk. Er kunnen maximaal 20 personen mee met de wandeling. Bij grote belangstelling zal een tweede groep van maximaal 20 deelnemers gevormd worden. De wandeling duurt ongeveer een uur en vindt ’s middags plaats. Het huiseiland, het weeldebos, de liniedijk en de Slingers zullen worden verkend.
Opgave bij Dick Veldhuizen tel. of email: (onder vermelding van aantal wandelaars). Er hebben zich inmiddels al meerdere wandelaars opgegeven, dus wees er snel bij!
De ontvangst is om 13.30 uur in de Fruitschuur van het landgoed, Lambalgseweg 34, 3931 PK Woudenberg. Om 14.00 uur volgt een inleiding over het landgoed, waarna de wandeling om 14.30 zal starten. Parkeren op het terrein wordt aangegeven, fietsen is een goede optie.
Deelname aan het programma zonder voorafgaande aanmelding is niet mogelijk.

Vanaf 4 november zal in de Oudheidkamer een wisseltentoonstelling te zien waar informatie over en stukken met betrekking tot landgoed Lambalgen te zien zullen zijn.
Op 15 november zal in zalencentrum De Camp in Woudenberg een lezing worden gegeven door Joan Patijn en Henk van Woudenberg over het landgoed.

Historisch kijkcafé

Op 26 en 28 september staat in het Historisch kijkcafé de Grebbelinie centraal. Op 26 september om 15.00 uur en op 28 september om 20.00 uur zal Jan van Egdom de toehoorders wetenswaardigheden over de Grebbelinie uit de doeken doen. Plaats van handeling is de Huiskamer in het Cultuurhuis in Woudenberg.

Vooraf opgeven voor deze lezingen is noodzakelijk via(onder vermelding datum en aantal personen) of bij de balie zelf. De toegang is zoals altijd gratis, maar een bijdrage wordt op prijs gesteld. Daartoe zal bij de uitgang een ton staan.

Dorpswandelingen

In de zomerperiode hebben Jansje en Conny verschillende keren via dorpswandelingen belangstellenden kennis laten nemen van historische aspecten van Woudenberg.
Op 14 en 29 september zullen de laatste wandelingen van dit jaar plaatsvinden en is het dus ook de laatste keer dit jaar dat men de boeiende verhalen van Jansje en Conny kan aanhoren.
Op 14 september is het westelijk deel van de Geeresteinselaan het gebied waar gewandeld zal worden, op 29 september het oostelijke deel. De start is om 19.00 uur bij het Cultuurhuis. Daar eindigen de wandelingen ook met een kopje koffie of thee. De bijdrage is € 5,– per persoon.
Aanmelding vooraf via of .

Donateursuitje op 14 oktober 2023

Ook dit jaar willen we een uitje met onze donateurs organiseren.
U bent zaterdag 14 oktober om 14.00 uur van harte welkom bij Donselaar Tenten, Laagerfseweg 31 A in Woudenberg.
De ontvangst is om 14.00 uur met een kopje koffie waarna Remco van Ginkel ons zal vertellen over de activiteiten en ontwikkeling van dit prachtige bedrijf met als afstuiting een rondleiding.
Deelname aan het bezoek is gratis.
Wel graag van te voren opgeven bij: Dick Veldhuizen tel. of email: .
We zien u graag 14 oktober bij Donselaar Tenten.

Lezing Herman Schouten

Graag maken wij u attent op de onderstaande lezing: Vredesweek 2023
“Het vierde gebod, ‘eert uw vader en uw moeder’, daar zet ik een dikke streep door. Mijn moeder haat ik. Ja, dat neem ik mee het graf in.” Herman Schouten, schrijver van ‘Verborgen Schaamte’, zoon van ‘foute’ ouders komt naar Leusden. Hij neemt ons mee op een bijzondere reis door zijn leven. Een verhaal over de impact die de keuzes van zijn ouders hebben op zijn leven, van zijn jeugd tot aan de dag van vandaag. Schaamte, verdriet, onbegrip en soms begrip.
Een vertelling op een bijzondere manier, laat u verrassen. Met gelegenheid tot vragenstellen en een goed gesprek na afloop.
Dinsdag 19 september Marcuskerk 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur).Toegang gratis.
Aanmelden via:

Afsluiting van een tijdperk

Eerder hebben we in het Mededelingenblad al aandacht besteed aan het feit dat Ody Honders na een lange periode zijn pen voor Oud Woudenberg in de wilgen heeft gehangen. De Woudenberger is jarenlang door hem gevuld met grote en kleine feiten over het Woudenbergse verleden. Die stukken hebben hun weerslag gevonden in twee kloeke naslagwerken.
Allereerst het mooie “Woudenberg, een reis door de tijd”. Zeer geliefd en inmiddels volledig uitverkocht. Daarnaast het bijzonder fraaie boek “Zicht op Huize Laanzicht & Huize Nieuwoord en zijn bewoners”. Dit boek is nog verkrijgbaar bij Oud Woudenberg (via Conny Geijtenbeek).
Al die inspanningen bleven niet onopgemerkt getuige zijn koninklijke onderscheiding in 2020 en zijn benoeming tot Haan van het jaar in juni van dit jaar.
Ody heeft recent daadwerkelijk een tijdperk afgesloten, zoals blijkt uit de bijgaande foto die wij ontvingen. In de doos die meegaat met het oud papier zitten de laatste restanten van zijn noeste arbeid.

Open Monumentendag 9 september 2023

Het is bijna zo ver! Woudenberg is dit jaar aan de beurt om Open Monumentendag te organiseren in het driemanschap van Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude. Via de media wordt er al ruim aandacht aan besteed. Het volledige programma is te vinden op de pagina van de gemeente Woudenberg, www.woudenberg.nl.

Aankondiging

Tevens alvast de aankondiging van de historische kijkcafés op 21 en 23 november.
Opnieuw zal dan de filmeditie van het theaterspektakel Sanne in de Huiskamer van het Cultuurhuis vertoond worden.

Stem op Stichting Oud Woudenberg bij de Rabo ClubSupport actie!

Stichting Oud Woudenberg doet mee aan de Rabo ClubSupport actie! Draagt u Stichting Oud Woudenberg een warm hart toe en heeft u bij de Rabobank Gelderse Vallei een particuliere bankrekening, breng dan uw stem op ons uit tussen 4 en 26 september.
Als Stichting Oud Woudenberg hebben we bij Rabo ClubSupport ingeschreven voor een financiële ondersteuning. Het bedrag dat we krijgen is afhankelijk van het aantal stemmen dat op ons wordt uitgebracht. We willen de opbrengst gebruiken om onze collectie beter voor het voetlicht te brengen. Bij de tentoongestelde voorwerpen in onze Oudheidkamer willen we een korte toelichting toevoegen zodat bezoekers er zelfstandig meer informatie over kunnen krijgen. Met daarnaast een QR code die op een eigentijdse manier verwijst naar uitgebreidere informatie. Uitleg via de QR code is een mooie manier om onze kennis van de voorwerpen en verhalen erachter over te dragen.
U begrijpt: hoe meer stemmen Stichting Oud Woudenberg krijgt des te meer financiële ondersteuning door de Rabobank!
We hopen dat u uw stem op ons uitbrengt.
Breng uw stem uit in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw stem.