De grenswijziging in 1960
 
Op 1 januari 1960 telde Woudenberg opeens 650 inwoners minder dan de dag daarvoor. En dat was in die tijd bijna 10% van het totale inwonertal. Wat lag hieraan ten grondslag? Was er in de voorgaande jaren verkeerd geteld, waren er ambtelijke fouten gemaakt, had een mysterieuze ziekte toegeslagen?

Niets van dat alles. Door een wet van 19 maart 1959 werd een grenswijziging per 1 januari 1960 vastgelegd tussen Gelderland en Utrecht. Met als gevolg dat een gedeelte van Woudenberg overging naar Scherpenzeel. Met diezelfde wet ging trouwens ook een deel van Renswoude over naar Scherpenzeel.
 
Voor Woudenberg betekende dit dat een gedeelte ten zuiden van de lijn Pothbrug – Holevoetplein – Vlieterweg naar Scherpenzeel overging. Dus eigenlijk gewoon een deel van de bebouwde kom van Scherpenzeel. De inwoners van dat gedeelte waren – logischerwijs – altijd al meer op Scherpenzeel aangewezen. Immers als zij 50 meter verder liepen deden zij bij Scherpenzeelse winkeliers hun inkopen.

Het gedeelte dat tot 1 januari 1960 bij Woudenberg hoorde werd de ‘zelfkant’ genoemd. De bewoners hoorden gemeentelijk bij Woudenberg, maar vanuit Woudenberg werd niet zo heel veel naar hen omgekeken. Oké, er was een basisschool (de Holevoetschool of te wel Openbare school nummer 2) en er stond een brandspuit, maar daarmee hielden de voorzieningen wel zo’n beetje op.
 
Over de grenswijziging zal op 16 en 18 april door  Wim Schimmel – zelf geboren en getogen in de zelfkant – in het kader van de Historische Kijkcafés een lezing worden gehouden in het Cultuurhuis in Woudenberg.

Praktische informatie:
dinsdagmiddag 16 april 2024 om 15.00 uur, donderdagavond 18 april 2024 om 20.00 uur.

Inloop 30 minuten voor aanvang. Toegang is gratis, maar een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld. Verplicht reserveren: info@cultuurhuiswoudenberg.nl of bij de balie. Locatie: Cultuurhuis Woudenberg, Huiskamer, Dorpsstraat 40. www.cultuurhuiswoudenberg.nl.