Dit voorjaar staat dus (nog) niet de Welkoop, het oude stationsgebouw en de oude spoorlijn centraal, maar De Heygraeff.

De eerste Historisch Avond in 2024 zal plaatsvinden op woensdagavond 24 april en donderdagavond 25 april bij Reinaerde, locatie De Heygraeff.

De Heygraeff bestaat in 2024 65 jaar. Om de verwevenheid tussen de Heygraeff en het dorp onder de aandacht te brengen, zal de geschiedenis van de plek en de (ontwikkeling van de) zorg op een mooie manier aan bod komen. Er is voor twee avonden gekozen, omdat een grote opkomst wordt verwacht en de capaciteit van de zaal beperkt is tot 150 bezoekers.

De bijeenkomsten hebben als titel: “65 jaar De Heygraeff; de geschiedenis van de plek en de zorg”.

Ooit begonnen in huize Geerestein werd eind 1959 de overstap gemaakt naar de oude woning van burgemeester P.A.G. baron van Heeckeren van Brandsenburg aan de Zeisterweg. Het oude woonhuis De Heygraeff bestaat inmiddels niet meer. Op deze plek is een moderne zorggemeenschap gekomen waar meer dan 160 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking wonen. De woongemeenschap is in de afgelopen 65 jaar ook van karakter gewijzigd. We hebben fase-huizen gehad in het dorp en ook nu nog kennen we woningen in ons dorp waar bewoners werken of wonen bij Reinaerde. De geschiedenis van het voormalige landgoed de Heygraeff en de ontwikkeling die de zorg heeft doorgemaakt, zullen aan bod komen op deze boeiende avonden.
 
Praktische informatie:
De avonden starten om 20.00 uur. De zaal – de grote zaal achter het restaurant – is open vanaf 19.30 uur.
Het terrein is bereikbaar via de hoofdingang (de Heygraeff 3, 3931MK Woudenberg, volg de borden restaurant/OP3 (dat wil zeggen einde oprit linksaf (niet door de slagbomen) en vervolgens met de weg meedraaien). Het tweede gebouw rechts is de locatie waar de avond zal worden gehouden. Daar is ook voldoende parkeergelegenheid in de buurt.

Wij zijn blij dat we op deze bijzondere locatie in samenspraak met De Heygraeff een stuk verleden en heden kunnen belichten. 
U bent van harte welkom op een van deze avonden.