NaamStichting Oud Woudenberg
Fiscaal nummer8167.59.674.
PostadresPostbus 2, 3930 EA Woudenberg
Doelstelling1.  Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheidkundige aard, betrekking hebbende op of gevonden in de gemeente Woudenberg en omgeving;
2.  Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Woudenberg;
3.  Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de gemeente Woudenberg in het verleden en het heden.
Hoofdlijnen van het beleidsplanVooruitblik 2020
Bestuurders (onbezoldigd): 
VoorzitterJohan de Kruijff
SecretarisJob van der Mijl
PenningmeesterTeus van Dam
BestuursledenAnnie Robbertsen – Moesbergen
 Dick Veldhuizen
 Wim de Greef
  
Activiteitenoverzicht vorig jaarTerugblik 2019
Financiële verantwoordingJaarrekening 2019
(Cijfers 2019 en Begroting 2020-2021)