De stichting ‘Stichting Oud Woudenberg’ is opgericht in 1955.
Zij is ingeschreven in het Stichtingenregister bij de KvK onder nummer 41188338.
Stichting Oud Woudenberg is een culturele ANBI instelling (algemeen nut beogende instelling).

Doelstellingen:
1.  Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheidkundige aard, betrekking hebbende op of gevonden in de gemeente Woudenberg en omgeving;
2.  Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Woudenberg;
3.  Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de gemeente Woudenberg in het verleden en het heden.

Stichting Oud Woudenberg beschikt over een oudheidkamer met expositieruimte en onderzoeksruimte.

De expositieruimte van de Oudheidkamer bevat:
–  permanente tentoonstelling
–  wisseltentoonstellingen
–  ‘Reis door de tijd’ op computer
–  ‘Woudenberg op de kaart’ op computer
–  nagebouwde ‘heerd’ (woonkamer) uit 1900
–  nagebouwde schoolklas uit 1930

De onderzoeksruimte van de Oudheidkamer bevat:
– bibliotheek
– documentatie
– fotocollectie met circa 10.000 gescande foto’s

Stichting Oud Woudenberg bezit een grote collectie voorwerpen van oudheidkundige aard (o.a. gebruiks-voorwerpen). Deze worden in wisseltentoonstellingen in de expositieruimte van de Oudheidkamer getoond.