Bakens op de Utrechtse Heuvelrug

Beschrijvingen van 8 bezienswaardigheden in onze omgeving.
Bakens in vroegere tijden, nu minder zichtbaar.
Donateurs betalen 10€  niet-donateurs 11€

Ferme jongens, stoere knapen

Verhalen en weetjes over onze zee”helden”.
Hoe was het leven vroeger aan boord?
Ze zijn als straatnamen in iedere plaats terug te vinden.
Donateurs betalen slechts 6€  niet-donateurs 6,60€

Het landschap van de Gelderse Vallei

Lees over het ontstaan van de Gelderse Vallei tijdens de voorlaatste ijstijd.
De Eemzee, de afwatering van de Grebbelinie.
Kortom een ontdekkingstocht door de Vallei.
Donateurs 17,95€  niet-donateurs 19,85€

Hier rust….

Beschrijving van de begraafplaats in Woudenberg.
Weet u waarom  de gordijnen gesloten worden en de klok geluid?
Vroeger de katholieken en de protestanten niet op één kerkhof begraven mochten.
Daarover leest u alles in dit mooi geïllustreerde boek.
Donateurs 10€ en niet-donateurs 11€

Op de overgang van hoog naar laag

Historie en natuur op de grens van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei.
Beschrijvingen van o.a. landgoed Den Treek, de Leusderheide, Anderstein.
Donateurs 10€ en niet-donateurs 11€

Verleden  en heden van de Treeker eik

Ter gelegenheid van de 250e verjaardag van de Treeker eik.
In vogelvlucht kunt u lezen over de ontstaansgeschiedenis van het landgoed Den Treek.
De eerste vermelding over dit landgoed vinden we in 1334!
Donateurs 10€ en niet-donateurs 11€

Oorlogs-en bevrijdingsmonumenten in Woudenberg

In dit unieke boekwerkje met veel foto’s worden alle personen beschreven die tijdens de oorlog een link hebben gehad met Woudenberg of personen die uit deze plaats afkomstig waren.
Velen onder hen hebben hierbij het leven gelaten. De meesten leven dan ook voort op de vele
oorlogs- of bevrijdingsmonumenten in Woudenberg of elders waar hun namen voor eeuwig in
gebeiteld staan.
Ook worden de achtergronden waaronder ze zijn gestorven uitgebreid beschreven zoals: het leven in de werkkampen, concentratiekampen en Indonesië.
Uiteraard wordt er bij alle monumenten zowel in Nederland als in het buitenland uitgebreid
stilgestaan.
Een zeer aanbevolen herinneringsboek over personen die in de Tweede Wereldoorlog een rol
hebben gespeeld in Woudenberg.
Donateurs 12,50€ en niet-donateurs 13,75€