Het bestuur van Stichting Oud Woudenberg nodigt u hierbij uit om aanwezig te zijn op de historische avond van donderdag 17 november aanstaande.

Het grootste gedeelte van de avond zal in het teken staan van het nieuwe nummer van De Klapperman dat deze maand zal verschijnen. Dit nummer is geschreven door Ton Reichgelt en handelt over boerderijen in Woudenberg van de middeleeuwen tot 1832. Daarbij wordt vooral ingegaan op het ontstaan van de boerenbedrijven in onze regio. In de lezing zal daar dan ook aandacht aan worden besteed. In de Klapperman zelf wordt de ontstaansgeschiedenis van twee boerderijen – boerderij Klein Vlastuin en boerderij Klein Landaas – apart belicht.

De Klapperman zal in de weken volgend op de presentatie bij de donateurs van Oud Woudenberg worden bezorgd. Overige belangstellenden kunnen tijdens de openingsuren van de Oudheidkamer een exemplaar kopen. Via het mailadres van de Stichting Oud Woudenberg kan men ook een of meerdere exemplaren bestellen.

Een kleiner gedeelte van de avond staat in het teken van de presentatie van het boek “Zicht op Huize Laanzicht en Huize Nieuwoord en zijn bewoners”. Dit betreft een bundeling van de artikelen die door Ot Beigelsteijn (pseudoniem voor Ody Honders) voor De Woudenberger in de periode van juni 2018 tot en met september 2020 zijn geschreven.

De eerste exemplaren van het boek zullen door de schrijver overhandigd worden aan burgemeester Magda Jansen, dr. Floris baron van Asbeck, oud president-commissaris Landgoed Den Treek-Henschoten N.V., oud voorzitter Stichting De Treeker Eik en voorzitter Historische Commissie van Stichting De Treeker Eik en aan jkvr. Louki Eschauzier-van den Bosch, achterkleindochter van J.B. de Beaufort.

Iedereen die het boek van te voren besteld heeft, kan haar/zijn exemplaar op die avond in ontvangst nemen en indien gewenst door de auteur laten tekenen. Op de avond zelf is het boek ook te koop voor €35,–.

Plaats:              De Voorhof in Woudenberg, Nico Bergsteijnweg 139
Datum:             donderdag 17 november 2022
Aanvang:          20.00 uur        
Zaal open:        19.30 uur