Vanaf juni 2018 tot en met september 2020 heeft een artikelenreeks in De Woudenberger gestaan met als titel ‘Huize Laanzicht en zijn bewoners’.

Deze reeks, die wekelijks werd geplaatst, is geschreven en geplaatst door Ot Beigelsteijn (pseudoniem van Ody Honders) als geschiedkundige herinnering en ode aan Johannes Bernardus de Beaufort, burgemeester van Woudenberg van 1872 tot 1905. Een inkijk in het leven van een burgemeester met zijn gezin en kinderen waarin aristocratische, triviale en ondeugende dingen niet worden geschuwd. Een geliefd burgemeester die ook vader, zakenman, orakel, vertrouwensman en filantroop was, waarvan de kinderen bezield waren door musiceren, schilder- toneel- en dichtkunst.

Het belang van zijn levensverhaal en dat van zijn kinderen ligt in zijn betrokkenheid op de burgerbevolking en zijn bijzondere betekenis voor gemeenschap en kerk in Woudenberg. J.B. de Beaufort heeft aan de wieg te hebben gestaan van de Openbare Lagere School, oprichting van Roomboterfabriek ‘De Vooruitgang’, de Boerenleenbank (latere Rabobank) en de Handelsvereniging Woudenberg-Maarn, de latere Coöperatie en schenking van het catechisatielokaal aan de Schoolstraat.

Om deze reeks niet slechts als krantenartikel voor het nageslacht te bewaren, zijn deze stukken opnieuw geredigeerd en gebundeld in een boekwerk van ruim 340 pagina’s. In het boek zijn ruim 500 foto’s opgenomen. Huize Nieuwoord krijgt ook de nodige aandacht in het boek, omdat deze woning ook weer nauw verbonden is met de familie De Beaufort. Een voor Woudenbergers onmisbaar stuk geschiedenis uit de 19e en 20e eeuw.

De uitgifte van dit boek als hebbedingetje (later een collectorsitem) vindt juist in 2022 plaats, omdat het dit jaar 150 jaar geleden is dat J.B. de Beaufort als burgemeester werd geïnaugureerd.

Op basis van voorintekening en vooruitbetaling is het boek tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar. Die gereduceerde prijs bedraag € 25,–. Na de voorinschrijving zal het boek voor € 35,– verkrijgbaar zijn bij onder andere Oud Woudenberg, Historische Kring Leusden en Van Lunteren Boek en Buro.

Voorintekening op de uitgave is mogelijk tot en met 30 september 2022.

In de gemeente Woudenberg zullen de boeken die via de voorintekening worden besteld kosteloos worden bezorgd. Buiten de gemeente Woudenberg worden verpakkings- en portokosten (ter grootte van € 5,–) in rekening gebracht. Gelieve bij de vooruitbetaling hiermee rekening te houden. Ook bestaat de mogelijkheid om het boek op de historische avond van 17 november 2022 in ontvangst te nemen dan wel te kopen voor de reguliere prijs van € 35,-.

Door het invullen van onderstaand formulier en klikken op verzenden kunt u voorintekenen. De gegevens worden dan gestuurd aan de secretaris van Oud Woudenberg.


    Betaling vooraf via rekeningnummer NL79 RABO 0372 4344 01 ten name van Stichting Oud Woudenberg onder vermelding van “Boek Laanzicht”. Kostprijs bij voorintekening € 25,-- per boek. Bij bezorging buiten Woudenberg wordt per boek € 5,-- gerekend aan portokosten, in dat geval graag € 30,-- overmaken.