Met onmiddellijke ingang is opnieuw de Oudheidkamer van Oud Woudenberg gesloten.