Dit voorjaar moesten we melden dat de Oudheidkamer in verband met het Coronavirus niet meer voor publiek toegankelijk was. Als bestuur hadden we ervoor gekozen om – ondanks de versoepeling van de maatregelen – gedurende de zomerperiode de activiteiten van Oud Woudenberg niet te laten plaatsvinden. Inmiddels is het Cultuurhuis in Woudenberg – waar de Oudheidkamer zich bevindt – weer op de gebruikelijke tijden opengesteld.

Dankzij de medewerking van onze vrijwilligers is het gelukt om ook de Oudheidkamer weer open te stellen. Nog op een beperkt aantal momenten. Maar het betekent wel dat we weer publiek in de Oudheidkamer kunnen ontvangen. Met ingang van 1 oktober 2020 zal de Oudheidkamer op dinsdagochtend (10.00 – 12.00 uur) en vrijdagavond (18.30 – 20.00 uur) weer voor publiek open zijn. De onderzoekskamer blijft vooralsnog gesloten. Gezocht wordt naar een oplossing om ook deze te kunnen openen.

Richtlijnen van het RIVM worden gevolgd en voor het bezoek aan de Oudheidkamer is een protocol opgesteld. De gastvrouwen en -heren zullen de bezoekers in overeenstemming met dit protocol ontvangen. Helaas is het nog niet mogelijk om historische films in de Oudheidkamer te vertonen.

Mochten er van overheidswege nieuwe richtlijnen uitgevaardigd worden, dan zal het bestuur naar bevind van zaken handelen. Op de website van Oud Woudenberg – waarover straks meer – zal de meest recente stand van zaken worden vermeld, evenals op de website van het Cultuurhuis in Woudenberg (www.cultuurhuiswoudenberg.nl).

In het Cultuurhuis is een looproute van kracht. De ingang is aan de Dorpsstraat en het pand moet uiteindelijk aan de achterzijde verlaten worden. In principe moet het trappenhuis gebruikt worden om naar de Oudheidkamer te gaan. Met de lift gaat u vervolgens naar beneden. Als het traplopen niet mogelijk is, kunnen de vrijwilligers van het Cultuurhuis u behulpzaam zijn met het gebruik van de lift naar boven.