Tiende Nieuwsbrief Stichting Oud Woudenberg, mei 2021

Weer onderscheiding bij Oud Woudenberg

Beste lezer,
Op maandag 26 april 2021 hebben drie inwoners van Woudenberg een koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. Naast mevrouw De Koeijer en de heer Blokhuis, was het dit jaar ook de beurt aan ons bestuurslid Wim de Greef.
In 2020 werd Ody Honders voor onder andere zijn werkzaamheden voor Oud Woudenberg benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Nu, in 2021, is Wim eveneens tot Lid in de orde van Oranje Nassau benoemd. In een speciale bijeenkomst op het Gemeentehuis, mocht Wim de onderscheiding in ontvangst nemen van burgemeester Cnossen.

In haar column in De Woudenberger vatte de burgemeester het nog eens kort samen door aan te geven dat Wim genealoog is, onderzoeker en redacteur bij Oud Woudenberg. Hij levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het documenteren van de geschiedenis van Woudenberg. 

Johan de Kruijff was de initiatiefnemer voor de onderscheiding. De motivatie voor de onderscheiding is hieronder integraal opgenomen.

Stichting Oud Woudenberg is een stichting met ruim 700 donateuradressen, 60 vrijwilligers en 6 bestuursleden. Ondertussen groeit  de deelname aan digitale Oud Woudenberg nieuwspagina’s zoals Facebook, digitale nieuwsbrief,  Tinder en de webpagina’s. Deze stichting heeft ten doel  het naspeuren van zeden en gewoonten, het verzamelen en tentoonstellen van oudheidkundige voorwerpen alsmede het verhogen van de kennis van de gemeente Woudenberg.
Wim is sedert januari 2003  een zeer actief bestuurslid van stichting Oud Woudenberg en gemiddeld besteedt hij als onderzoeker en redacteur  minimaal 3 dagen per week aan deze vrijwilligersactiviteiten.
Zijn werkzaamheden voor onze organisatie zijn als volgt te benoemen:
In de periode 2003 tot en met heden is hij een van de 6  bestuurders van onze Stichting met de volgende verantwoordelijkheden:
-redacteur van ons kwartaalblad Oud Woudenberg
Elk kwartaal verzorgt hij ca 36 pagina’s met historische artikelen en huidige gebeurtenissen van Woudenberg en directe omgeving. Hij schrijft verschillende artikelen zelf, maar grotendeels laat hij anderen aan het woord door auteurs uit te nodigen
-redacteur van onze 2 jaarlijkse wetenschappelijk uitgaven de Klapperman
Oud Woudenberg geeft een 2 jaarlijks wetenschappelijk boekwerk uit, genaamd de Klapperman.
Wim verzorgt vanaf 1993 de opmaak en helpt de auteurs met de tekst, kaarten en foto’s
-hoofd van de Onderzoeksruimte
De onderzoeksruimte van Oud Woudenberg wordt intensief bezocht door onderzoekers en  foto beschrijvers. Zij maken gebruik van de aanwezige Oud Woudenberg bibliotheek en (digitale) archieven. Wim is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van deze archieven. Waar nodig helpt hij de onderzoekers en geeft hij richting aan het onderzoek.
– digitalisering van onze omvangrijke digitale archieven
Wim is medeontwikkelaar van ons automatiseringssysteem. In dit systeem is een uitgebreid systeem door hem uitgedacht waarin enorme hoeveelheden gedigitaliseerde archieven  toegankelijk opgeslagen worden.
Hij geeft leiding aan op welke wijze de archieven vastgelegd  worden, met de daarbij behorende rechten
-genealogie
Wim is een uitstekend amateurgenealoog en kent daardoor vele Woudenbergse familieverbanden. Hij heeft van  Woudenbergse namen de familiegeschiedenis uitgezocht en in boekwerk uitgebracht.
  
Samenvattend kunnen we stellen dat Wim een zeer grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van Oud Woudenberg, deels technisch en deels cultuurhistorisch. In deze unieke combinatie is hij  een van onze grote motoren, maar een grote stille motor want hij daarbij treedt daarbij  niet graag op de voorgrond.
 
Wim  verdient het in de ogen van het bestuur van stichting Oud Woudenberg in aanmerking te komen voor een Koninklijke Onderscheiding voor al datgene dat hij tot nu toe voor de maatschappij belangeloos heeft betekend.

Het bovenstaande, in combinatie met de activiteiten van Wim als vrijwilliger landschaps- en natuuronderhoud bij Stichting De Boom, hebben tot de onderscheiding geleid.

Een mooie onderstreping van het belang van de werkzaamheden van Oud Woudenberg. Van harte gefeliciteerd Wim, met deze onderscheiding, waarvan wij als bestuur hopen dat je deze nog lang mag dragen!

Namens het bestuur,

Job van der Mijl
secretaris