Twaalfde Nieuwsbrief Stichting Oud Woudenberg, oktober 2021

Drukke periode voor Oud Woudenberg

Beste lezer,
 
De afgelopen maanden was het druk voor Oud Woudenberg. Openstelling van de Oudheidkamer, Jumbo plaatjesactie “Beleef Historisch Woudenberg”, vrijwilligersbijeenkomst, Woudenberg 75 + 1 jaar vrijheid en een komend nieuw nummer van Oud Woudenberg.
Voldoende te doen voor de vrijwilligers en het bestuur van Oud Woudenberg.

Omdat medio november het nieuwe nummer van Oud Woudenberg uitkomt voor de donateurs, zal niet alles benoemd worden in deze nieuwsbrief.

Ook hebben de laatste welken veelvuldig artikelen in De Woudenberger en de Let Op Woudenberg gestaan over onze activiteiten. In combinatie met de vaste artikelenreeksen van Ody Honders in De Woudenberger staan we daardoor goed in de schijnwerpers.

Dat al die activiteiten niet ongemerkt blijven, merken we aan een toename van het aantal donateurs. Maar, nog meer donateurs zou de (financiële) positie van Oud Woudenberg nog sterker kunnen maken. De boodschap blijft nog steeds: mocht u in uw familie of kennissenkring geluiden horen dat Oud Woudenberg toch lekker aan de weg timmert, wijs hen dan ook op de mogelijkheid om donateur te worden (en dat mag ook zonder dat die geluiden gehoord worden). Hoe men donateur kan worden is allemaal terug te vinden op de site van Oud Woudenberg; www.oudwoudenberg.nl.

Met vriendelijke groet,
 
Job van der Mijl
Secretaris

Ruilbeurs plaatjesboek

Het plaatjesboek “Beleef Historisch Woudenberg” dat in samenspraak met de Jumbo in Woudenberg is uitgegeven is een groot succes. In de periode van 8 september tot en met 2 november 2021 krijgt men bij aankoop van € 10,– aan boodschappen bij de Jumbo in Woudenberg een set van 4 plaatjes. Uiteindelijk moeten op deze manier 256 plaatjes gespaard worden om het hardcover album vol te krijgen.

Van te voren weet men niet welke plaatjes men krijgt bij aankoop van de boodschappen, dus de kans op een set die men al heeft is aanwezig. Er wordt al volop geruild in de familie- en kennissenkring en via de social media.

Maar, op donderdag 4 november zal er ook een ruilbeurs plaatsvinden. Deze zal zijn in de Oudheidkamer in het Cultuurhuis, Dorpsstraat 40 in Woudenberg.
Tussen 16.00 uur en 20.00 uur bestaat de mogelijkheid om dubbele setjes te ruilen voor setjes die men nog niet heeft.
Als men hiervan gebruik wil maken, noteer dan vooraf de nummers van de ontbrekende plaatjes en neem de dubbele setjes mee. Tegen inlevering van de dubbele setjes kunnen ontbrekende setjes worden verkregen. Dat allemaal met het doel dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar plaatjesboek compleet te maken.

75 + 1 jaar vrijheid
 
In de periode van 21 september tot en met 30 oktober is en wordt stilgestaan bij het feit dat het dit jaar 76 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog teneinde kwam. Dit programma had eigenlijk vorig jaar moeten plaatsvinden, maar vanwege de coronamaatregelen is alles een jaar uitgesteld. Of eigenlijk niet alles, want het oorspronkelijke volledige programma hebben we dit jaar niet kunnen uitrollen. Wandelingen door Woudenberg zelf langs markante punten en met verhalen over die punten, hebben we ook dit jaar niet kunnen laten doorgaan. Maar, wat in het vat zit verzuurt niet, dus we laten onze gedachten gaan over mogelijkheden om ook die onderdelen nog op enig moment te laten plaatsvinden.

Het programma is bijna ten einde, maar op zaterdag 30 oktober bestaat nog de mogelijkheid om bij een rondwandeling langs het Henschotermeer kennis te nemen van gebeurtenissen die daar tijdens en tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden.
De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. Aanmelding vooraf is noodzakelijk via aanmelding@oudwoudenberg.nl.

Het totale programma wordt op 30 oktober afgesloten met een vrijheidsconcert van Fidelio. Dat concert vindt plaats in De Camp. Kaarten moeten vooraf via de website van Fidelio besteld worden.

* 30 oktober: Wandeling rond Henschotermeer
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
Locatie: Henschotermeer
Informatie: Deze rondwandeling wordt begeleid door Stichting Oud Woudenberg en heeft een afstand van circa 3 km.

Start vanaf parkeerplaats P1 bij kassapoort Henschotermeer.
De route voert over verharde paden. Aanmelding verplicht: zie hierboven.

* 30 oktober: Vrijheidsconcert Fidelio
Tijd: 19.30 uur
Locatie: De Camp
Informatie: Het eerste concert van Fidelio sinds januari 2020 belooft een spektakel te worden! Net als het 125-jarig jubileum van ons harmoniegezelschap moest de viering van 75 jaar bevrijding afgelast worden in 2020. Dit jaar zal er echter uitgebreid worden stilgestaan bij 75+1 jaar bevrijding met als grootse afsluiting het bevrijdingsconcert “We’ll meet again” op 30 oktober.

Het beloofd een boeiend en spetterend programma te worden met muziekstukken en zangnummers uit de tijd van de oorlog én de bevrijding. Tijdens dit concert zullen naast het orkest en de slagwerkgroep van Fidelio ook enkele Woudenbergse zangers hun medewerking verlenen. Zet 30 oktober in uw agenda en zorg dat u er bij bent!

Kaarten voor het bevrijdingsconcert van 30 oktober via de website van Fidelio (www.fideliowoudenberg.nl) à € 15 per stuk. 

Vooraankondiging nieuw boek Johan de Kruijff

Onderdeel van het programma 75 + 1 jaar vrijheid waren ook wandeling rondom de Pyramide en bij het voormalige schijnvliegveld op het landgoed Den Treek – Henschoten. In de Tweede Wereldoorlog is nagenoeg het hele landgoed op zeker moment door de Duitsers tot verboden gebied verklaard. Het zogenaamde tarn-gebied. Johan de Kruijff heeft op basis van een groot aantal interviews met ooggetuigen en op grond van allerlei waarnemingen die hij in het gebied heeft gedaan aan de hand van oude foto’s veel over dit gebied op papier gezet. Dit boek, getiteld “Afgegrendeld” zal in het voorjaar van 2022 verschijnen.

Donateurs van Stichting Oud Woudenberg kunnen op basis van een voorinschrijving tot 15 december 2021 een of meerdere boeken met korting bestellen. De bestellingen gaan via de website www.historieleusden.nl. Onder het kopje ‘voorinschrijving Afgegrendeld’ staat hoe dit moet gebeuren. Deze optie is alleen geldig tot 15 december 2021. In het komende nummer van Oud Woudenberg is hierover meer informatie te vinden.