Zevende Nieuwsbrief Stichting Oud Woudenberg, november 2020

Weerslag van corona

Het corona virus blijft de wereld in zijn greep houden en ook in Nederland blijven we te maken hebben met de gevolgen. Gevolgen die zich vervolgens ook weer vertalen naar plaatselijk niveau.

In het voorjaar een volledige lock down die direct gevolgen had. Ook als Oud Woudenberg hadden we daar direct mee te maken; het Cultuurhuis dicht en daarmee ook de Oudheidkamer en de onderzoekskamer. Vervolgens weer wat meer vrijheid, maar voor Oud Woudenberg vanwege onder andere de kwetsbaarheid van de gezondheid van onze vrijwilligers nog niet het moment om weer open te gaan.

Na de zomer leek het allemaal beter te gaan. Ook Oud Woudenberg begon weer voorzichtig met een beperkte openstelling van de Oudheidkamer. Een paar schoolklassen konden ook weer terecht. Daarnaast werd in aangepaste vorm, dat wil zeggen met een beperkt aantal toehoorders, weer een aantal lezingen in de huiskamer van het Cultuurhuis verzorgd. Zou het dan allemaal weer wat “normaler” gaan worden?

Maar, het lukte toch niet om een bezetting voor de Oudheidkamer rond te krijgen, dus deze werd vervolgens weer gesloten.
Op 3 november werden verscherpte maatregelen afgekondigd, die ook musea en culturele organisaties betroffen. Dat betekende dat het bestuur van Oud Woudenberg ook weer alle activiteiten vanaf dat moment heeft stopgezet. Enerzijds vanuit die maatregelen, anderzijds omdat het bestuur van het Cultuurhuis ook tot een sluiting van het Cultuurhuis moest overgaan. Aanvankelijk leek het nog dat de bibliotheek een afhaalservice zou starten, maar uiteindelijk is ook dit niet doorgegaan. Alleen de Rabobank kent op dit moment nog een (beperkte) openstelling.

Al met al hebben we dus te maken met steeds wisselende situaties, waar ook weer steeds andere maatregelen en beslissingen uit naar voren komen. Daarbij moeten we als bestuur ook rekening houden met de gezondheidsrisico’s voor onze vrijwilligers. Lastige beslissingen steeds, want we willen eigenlijk natuurlijk heel graag de rijke historie van Woudenberg voor het voetlicht blijven brengen.

Wanneer de Oudheidkamer weer geopend zal zijn is op dit moment nog niet te voorspellen. Mocht er weer sprake zijn van een openstelling, dan zal dat via de website van Oud Woudenberg en de website van het Cultuurhuis gemeld worden. Ook zal dit via de kranten (Woudenberger en Let Op) kenbaar gemaakt worden.

Ligt dan alles stil bij Oud Woudenberg ?

Niet alles ligt stil.
A.    Ody Honders zorgt voor wekelijkse historische informatie in De Woudenberger over op dit moment Huize Nieuwoord en een tweede reeks over De Poort.

B.    Achter de schermen is hard gewerkt aan de nieuwe editie van het Oud Woudenberg, deel 3 alweer van dit jaar. Abusievelijk werd in de vorige nieuwsbrief gemeld dat het om een uitgave van De Klapperman zou gaan.

C.    Daarnaast heeft Oud Woudenberg via de inmiddels Koninklijk onderscheiden Henk van Woudenberg de door hem ontsloten Registers van de 20e en 40e penning 1717-1806 digitaal aangeschaft.

Wat is de 20e en 40e penning?
Iedereen die onroerende goederen erft moet de 40e penning (2 ½ %) overdrachtsbelasting betalen. Uitzonderingen worden gemaakt voor een man en een vrouw die kinderen hebben en elkaar tot erfgenaam hebben benoemd, alsmede broers en/of zusters van een onmondig kind dat overlijdt. Ook de Godshuizen en de armen die van aalmoezen leven zijn uitgezonderd.
De 20e penning is verschuldigd bij vererving binnen de 4e graad. Wie te laat registreerde riskeerde een boete.

Beschrijvingen
De registers zijn als voorloper te beschouwen van het kadaster. Een belangrijk en vrij compleet overzicht van de verkopingen van onroerende goederen. Twee jaar is er aan gewerkt om deze bron te bewerken. Dit leverde 7000 beschrijvingen op. Deze beschrijvingen hebben niet alleen betrekking op Woudenberg, maar op een groot aantal gemeenten rondom Woudenberg.

D.   Er blijven ook steeds onderzoeksvragen binnenkomen. Dat varieert van vragen als “ik woon op adres x en ben benieuwd naar de historie van dit pand” tot vragen over “ik kom in een oud geschrift tegen dat voorouder y in Woudenberg gewoond heeft; is daar meer informatie over”?
Dergelijke vragen worden aan de onderzoekers voorgelegd. De ene keer lukt het om veel informatie boven water te halen. Een andere keer is dat veel moeilijker of moeten mensen naar andere archieven worden doorverwezen. Maar de reacties van de vragenstellers zijn altijd mooi om te lezen!

E.    Er is contact met een aantal initiatiefnemers voor een modelbouwvereniging in Woudenberg. Dit is een mooi initiatief, waarbij wij als bestuur het idee hebben dat op deze manier er ook mogelijkheden zijn om historische plekken tot leven te laten komen. Zo zou gedacht kunnen worden aan nabouwen van het oude  stationsterrein in schaal.

F.    Historisch kijkcafé: ondanks de beperkingen is onze Jansje weer volop bezig zich voor te bereiden op een mooie luister- en kijkmiddag. Het  thema is de Woudenbergse transportondernemingen
 
Hou moed en blijf gezond.