Dertiende Nieuwsbrief Stichting Oud Woudenberg, december 2021

Jaar bijna ten einde

Beste lezer,
Het einde van een bijzonder jaar is in zicht. Bijzonder vanwege de pandemie die Nederland en de wereld nog steeds in zijn greep heeft. En waarschijnlijk ook voor komend jaar nog veel ongemak zal blijven geven. Zoals al eerder in deze Nieuwsbrieven aangegeven, betekenen de verschillende maatregelen ook steeds weer dat we binnen Stichting Oud Woudenberg plannen moeten herzien, bijeenkomsten moeten laten vervallen of op andere manieren aanpassingen moeten doen.

In een enigszins aangepaste vorm is wel stil gestaan bij wat is gaan heten 75 + 1 jaar vrijheid. Oorspronkelijk gepland voor 2020 (75 jaar vrijheid) is het programma ruim een jaar uitgesteld.
De donateurs zullen binnenkort een aparte uitgave ontvangen waarin wordt teruggeblikt op de activiteiten.

Het plaatjesalbum “Beleef Historisch Woudenberg” dat in samenwerking met de Jumbo in Woudenberg is uitgegeven, was een groot succes. Het nawerk vanwege alle vragen voor plaatjes om een boek compleet te krijgen of zelfs vragen voor complete boeken, heeft vele uren werk gegeven voor met name het bestuur. Maar, dat is met liefde gedaan, zeker ook gelet op de enthousiaste reacties wanneer we er voor konden zorgen dat een boek vol gemaakt kon worden.

Het bestuur wil hierbij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2021. Alle donateurs worden bedankt voor hun bijdrage waardoor het werk van Oud Woudenberger mogelijk blijft. Wij hopen dat deze steun ook in 2022 wordt gecontinueerd.
Bovenal wensen wij als bestuur iedereen hele goede feestdagen toe en een voorspoedige jaarwisseling. 
Wij hopen iedereen in 2022 weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten en dat het dan mogelijk zal zijn om weer gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Namens het voltallige bestuur,

Job van der Mijl
Secretaris


Oproep voor plaatjes

Zoals hierboven aangegeven, is de actie rond het plaatjesboek “Beleef Historisch Woudenberg” erg succesvol gebleken. Maar, wij zouden nog graag in het bezit komen van losse plaatjes en/of strips met plaatjes. Het lukt op dit moment niet om iedereen die nog nabestellingen heeft ook daadwerkelijk van plaatjes te voorzien. Sommige nummers zijn er nog voldoende, maar van een aantal nummers zijn er simpelweg geen plaatjes meer.

Mocht u dus nog plaatjes hebben liggen; hierbij het dringende verzoek om deze in te leveren bij Oud Woudenberg. Als u weet dat anderen nog plaatjes hebben liggen, dan ook hierbij de vraag om onze oproep aan hen door te geven. Bij de balie van het Cultuurhuis staat een kratje waarin de plaatjes kunnen worden achtergelaten. Wij, maar met name diegene(n) die ook hun boek compleet willen maken, zullen u dankbaar zijn!
 


Verlengde voorinschrijving nieuw boek Johan de Kruijff

In de vorige Nieuwsbrief werd het nieuwe boek van Johan de Kruijff al belicht.  Het boek kon op basis van voorinschrijving gereserveerd worden. De termijn van de voorinschrijving is verlengd.

In het voorjaar van 2022 zal het boek Afgegrendeld Spergebied Den Treek in oorlogstijd van de drukpersen rollen.
Johan de Kruijff (Stichting Oud-Woudenberg), Ronald Polak (Historische Kring Leusden) en Harry Ruijs (nationaal Monument Kamp Amersfoort) startten in 2013 hun gezamenlijke zoektocht naar historische achtergronden van een Duits schijnvliegveld in Den Treek,maar er was nog meer in dit westelijke bos- en heidegebied
Deze contreien van Leusden en Woudenberg waren tijdens de Tweede Wereldoorlog verboden terrein. Den Treek-Henschoten was grotendeels spergebied.
Alleen wie over een Ausweis, een vergunning, beschikte kon het landgoed zonder risico betreden. Bosarbeiders kregen toestemming, maar overigens duldden de Duitsers hier absoluut geen pottenkijkers. 
Dit boek verhaalt over een afgegrendeld gebied. Wat zich daar afspeelde moest geheim blijven.  Hier volgen verhalen over soms kleine gebeurtenissen die het leven tekenden van wie erbij betrokken was. Ooggetuigen vertellen wat ze als kind meemaakten. Wat zij toen zagen is hen altijd bijgebleven. Hun herinneringen aan belangrijke voorvallen staan centraal, omlijst door historische achtergronden.
Dat is een bewuste keuze van de schrijvers.  Het gaat erom verhalen vast te leggen waaruit blijkt hoezeer de oorlog het dagelijks leven bepaalde van wie op en rond Den Treek woonden. Om een goed beeld te geven beschrijft dit boek ook de voorbereiding op en het onmiddellijke vervolg van de oorlog, de periode 1939-1947 dus.
Kort gezegd bevat dit boek vooral kleine geschiedenis, maar van grote betekenis voor betrokkenen. Dit boek bevat relevante informatie voor iedereen met interesse in de achtergronden van het Landgoed Den Treek-Henschoten.
 
Bestellen
U kunt als donateur van Stichting Oud Woudenberg op dit boek  voorinschrijven en thuisbezorgd krijgen voor de vaste prijs van slechts € 15,- , onafhankelijk van recente papierprijsverhogingen.
Deze speciale prijs met korting is de waardering voor uw donateurschap. De voorintekening is verlengd tot 31 december 2021.

U kunt het boek bestellen op de website www.historieleusden.nl, onder het  kopje ‘voorinschrijving AFGEGRENDELD’. Daar vult u uw emailadres in en dat u donateur bent van Oud Woudenberg, u vult uw naam, adres, woonplaats en aantal gewenste boeken in. Vervolgens rondt u af met de knop “afrekenen” en na deze betaling is uw voorinschrijving definitief en kunt u in het voorjaar 2022 uw boek(en) thuis tegemoet zien.